תרנגולות במרעה

תרנגולות במרעה (pastured poultry) היא שיטת גידול שבה התרנגולות חיות וניזונות בשטחים חקלאיים פתוחים או במטעים.

​ישנן שתי שיטות גידול עיקריות לתרנגולות במרעה: מחסה נייד (mobile chicken shelter)  ושיטת טרקטור תרנגולות (chicken tractor) המשמשות לרוב לגידול עופות לבשר.

שילוב עופות ממגוון גזעים בחקלאות יוכל לפתור בעיות מזיקי קרקע, עשבייה ופוריות קרקע, אך יש לערוך מחקר חקלאי בתנאים שונים כדי לפתח ממשק זה.

תרנגולות מרעה - איך זה עובד?

 תרנגולות במרעה במחסה נייד נמצאות לאורך כל שעות היממה בשדה או במטע, הן נכנסות לעגלול רק עם רדת החשכה. התרנגולות מוגנות מטורפים באמצעות גדר חשמלית מיוחדת לעופות, המספקת הגנה מטורפים יבשתיים כגון תנים שועלים או כלבים. הגדר מחוברת למחולל מתח ולמצבר הנטען באמצעות פאנל סולארי. בתול העגלול נמצאים תאי ההטלה ומוטות השינה של התרנגולות, מתקני ההאכלה והשתייה נמצאים בשטח. בהתאם למספר התרנגולות, לעונת השנה ולמצב העשבייה בשטח התרנגולות יועברו לשטח מרעה חדש. התרנגולות ניזונות מעשבים ומתערובת, אנו עובדים על פיתוח מודלים של חקלאות בת קיימא שבהם נוכל להפחית משמעותית את תוספת התערובת על ידי גידול צמחים וחרקים המתאימים לכך.

תרנגולות מרעה במטע מישמישים

מחסה נייד לתרנגולות בשטחי מרעה

תרנגולות מרעה במטע משמישים לאחר קטיף

טרקטור תרנגולות מסחרי של תרנגולי הודו