חוות חלון במרפסת

חוות חלון במרפסת

חוות חלון מרפסת גבעתיים

חוות חלון מרפסת גבעתיים

חוות חלון כל גג בית ספר

חוות חלון כל גג בית ספר

חוות חלון בחממה

חוות חלון בחממה

גודל העציץ לא קובע...

גודל העציץ לא קובע...

חוות חלון בגן ירוק בחולון

חוות חלון בגן ירוק בחולון

תותים בחוות חלון

תותים בחוות חלון

חוות חלון 2015 חתוך לאורך.jpg

חוות חלון 2015 חתוך לאורך.jpg

חוות חלון בתוך הכיתה עם תוספת תאורה

חוות חלון בתוך הכיתה עם תוספת תאורה

עלי בייבי בשמש של הבוקר

עלי בייבי בשמש של הבוקר

חוות חלון בשמש של בוקר

חוות חלון בשמש של בוקר

חוות חלון לניסויים 16 צמחים.jpg

חוות חלון לניסויים 16 צמחים.jpg

ברקן והחווה.JPG

ברקן והחווה.JPG

חוות חלון בית ספר לטבע 2

חוות חלון בית ספר לטבע 2

חוות חלון תקריב כוסברה.JPG

חוות חלון תקריב כוסברה.JPG

עציץ נענע בחוות חלון

עציץ נענע בחוות חלון

בזיליקום בעציץ של חוות חלון

בזיליקום בעציץ של חוות חלון

בזיליקום בחוות חלון

בזיליקום בחוות חלון