ערכת חקר מדעי בגידול הידרופוני

ניסוי חקר השפעת ריכוז הדשן על קצב גידול חסה ערבית.

הטיפולים משמאל לימין: 1. עציץ ביקורת דשן לפי המלצות היצרן. 2. עציץ ללא דשן. 3. פחות מהמלצות היצרן. 4.דשן בעודף.

 

ערכת החקר מאפשרת לתלמידים להתנסות בניסוי מדעי אמיתי. לתכנן את הניסויים (בידוד משתנים) להעמיד ולהתקין את מערכת הניסוי, לבצע מדידות (חזרות, חישובי ממוצעים), לסכם את התוצאות בטבלה או בגרף ולכתוב פוסטר מדעי המציג את תוצאות הניסוי.

 

ערכת חקר זו מתאימה לעבודה של 4 קבוצות קטנות (16 תלמידים לכל היותר). המערכת אמינה ויציבה ומצליחה לשרוד חופשים והפסקות חשמל.

מומלץ למקם את המערכת במקום מואר היטב (מפנה דרומי) בתוך בית הספר, בכיתת המדעים או במסדרונות, בגינה או בחממה לימודית.

*יש צורך בנקודת חשמל סמוכה למקום הצבת הניסוי לגידול מיטבי.

 

הצעות לניסויים:

  • השפעת ריכוזי דשן שונים על קצב הגידול

  • השפעת סוגי דשן שונים על קצב הגידול

  • השפעת ריכוזי חמצן מומס על קצב הגידול

  • השפעת טמפרטורת המים על קצב הגידול

  • השפעת סוג העציץ על קצב הגידול בצמחים שונים

 

למורים שאינם בקיעים בתחום החקלאות ההידרופונית  מומלץ מאוד להזמין הדרכה מקצועית לצוות כהכנה לניסוי.

 

 מפרט הערכה

מערכת הניסוי: 4 דליי 18 ליטר עם מכסה, משאבת אוויר, צינור 7 מ"מ. מחברים, אבן אוויר, עציצים הידרופונים, טוף, דשן מינרלי מיוחד לגידול הידרופוני.

עזרי מדידה לחקר מדעי: משורה, סרטי מדידה, לוח כתיבה קשיח, מד מוליכות חשמלית ומד טמ"פ דיגיטלי.

*הערכה אינה כוללת שתילים. מומלץ לרכוש שתילים של חסה ערבית רק לאחר שהמערכת הורכבה.

 

ניסוי חקר השפעת רמות שונות של תוספת אוויר (חמצן מומס) על גידול קלרבי.

הטיפולים משמאל לימין: 1. עציץ עם אבן אוויר אחת. 2. עציץ עם אבן אוויר אחת בתוספת מלח. 3. ללא תוספת אוויר. 4. שתי אבני אוויר.

 

תלמידים מתקינים שלוש מערכות ניסוי במרכז המחוננים מעלות

 

תלמידות מודדות ומוסיפות דשן הידרופוני בניסוי.