עדכון לחוות חלון 16:
חיבור משאבת אוויר 2 יציאות והפסקת השימוש באל חזור
 
1.  מחברים למשאבה צינורית 7 מ"מ קצרה ומחברי T.
2. מחברים צינורית לכל מחבר T
3 . מחברים טפטפת מווסתת 8 ל/ש (הטפטפות מהוות גם אל חזור)
4. מחברים לצידה השני של הטפטפת צינורית ארוכה לבקבוק הגידול העליון.
5. מחברים את מאגר המים באותו אופן שמוסבר בסרטון ההדרכה (דקה 8:57)
 
שימו לב! בעקבות המלצות מגדלי חוות חלון, מומלץ לשים טפטפת 8 ליטר שעה ביציאה ממאגר המים במקום האלחזור שנוטה להרס בשימוש אינטנסיבי, שימו לב שהחלק השחור ללא הנעץ מכוון כלפי מטה. האל חזור עדיין ישמש להגן על המשאבה מכניסת מים.
מדריכים נוספים וגרסאות ישנות
מדריך windowfarms.org
חוות חלון 16 בקבוקים
חוות חלון מוסדית
50 בקבוקי גידול