FARMIT

פתרונות לחקלאות עירונית

חברת FARMIT מקדמת את החקלאות העירונית בישראל. אנו עוסקים במחקר ופיתוח של מוצרים לגידול מזון בסביבה אורבנית מגוונת.הכשרה למורים, קורסים וסדנאות, הקמת גינות מאכל, מערכות הידרופוניות, הקמת מיצגים של חקלאות העתיד באירועים ופסטיבלים וייעוץ לפרוייקטים.

 

 

 

 

 

1/11