חקלאות יערנית בתכנון פרמקלצ'ר

חקלאות יערנית בתכנון פרמקלצ'ר

גידול משולב של חיטה Alley Cropping

גידול משולב של חיטה Alley Cropping

גידול משולב של תרנגולות וזיתים

גידול משולב של תרנגולות וזיתים

חלקת מחקר חקלאות יערנית בצרפת

חלקת מחקר חקלאות יערנית בצרפת

גידול משולב של בקר

גידול משולב של בקר

גידול משולב של פקאן ושעורה

גידול משולב של פקאן ושעורה

החברה לחקלאות בת קיימא קמה בכדי לקדם חקלאות מקיימת בישראל. חקלאות בריאה, מקומית ורווחית לחקלאי ולחברה. אנו מתכננים לפתח ולבחון מודלים של חקלאות יערנית מגוונת ומודלים כלכליים המותאמים לאזורי ההר השפלה והמדבר בישראל. לפתח ולשכלל פרקטיקות חקלאיות מקיימות כגון תכנון keyline לשימור נגר, שילוב תרנגולות פרות וכבשים במטעים וכרמים, גידולי מספוא רב שנתיים לחיות משק ופרקטיקות נוספות.

מהי חקלאות בת קיימא?

מערכת חקלאית אקולוגית המשלבת גידול של עצים, צמחי תועלת וחיות משק. חקלאות המתוכננת בצורה ייחודית לאתר בהתאם לתנאי הסביבה, הקרקע, המים והשפעות האדם. חקלאות שתוכל לספק את צרכי המזון והסיבים של האדם תוך שיפור ושיקום הסביבה הטבעית בטווח הארוך. חקלאות בת קיימא יוצרת כלכלה מקומית חזקה ויציבה המאפשרת לחקלאי פרנסה מכובדת ומספקת לחברה מזון איכותי ובריא.

קיימות מגוון שיטות של חקלאות בת קיימא ברמות מורכבות שונות, החל מגידול חד שנתיים בין השורות (Alley Cropping) גידול משולב של מטעים ובעלי חיים (Silvopasture) וכלה במערכות חקלאות יערנית רב שכבתית (Restoration Agriculture), המורכבות ממספר רב של גידולים ובעלי חיים במרעה. דוגמא לחקלאות יערנית באקלים ממוזג בארה"ב ניתן לראות בסרטון המציג את חוות  New Forest Farm .

חקלאות בת קיימא
סחף קרקע

מה הבעיה בחקלאות שלנו בעצם?

החקלאות היא הבסיס של הכלכלה, החברה וגם התזונה והבריאות של כל אחד מאיתנו. אך החקלאות כפי שמתקיימת היום בארץ ובעולם היא חקלאות הפוגעת בבתי הגידול הטבעיים, הגורמת לסחף ואובדן קרקעות, זוהי חקלאות המפזרת לאוויר שאנו נושמים חומרי הדברה ולמים שאנו שותים דשנים ומזהמים שונים, זוהי חקלאות המכלה את משאבי הטבע באופן שבו היא לא תוכל להתקיים בדורות הבאים.