שילוב בעלי חיים במטע ובשדה

שילוב חיות משק במערכת החקלאית יכול להיות בעל תועלת עצומה לחקלאי אך גם יכול להיות מפגע כאשר הוא לא מנוהל או מנוהל לא כיאות. מערכת מאוזנת של חקלאות יערנית משלבת מגוון בעלי חיים כאשר כל מין ניזון מחלק אחר של המערכת

להמשך קריאה...

שימור קרקע ומים: עיצוב המערכת החקלאית בהתאם למבנה הטופוגרפי

 

עיצוב השטח ונטיעת העצים בתלולית על קווי הגובה (swale) או בשיטת קו המפתח (key-line) בשיטות אלו נשמור יותר מי גשמים בסביבת השורשים של העצים ונפזר אותם באופן שווה ברחבי השטח החקלאי. כך גם נעלה את תכולת החומר האורגני ואת פוריות הקרקע לאורך שנים.

להמשך קריאה...

 

גידול בין השורות- Alley cropping

 

פרקטיקה של גידול חד שנתיים בין שורות של עצים או שיחים. בשינוי אחד בלבד ניתן להפוך מונוקולטורה לחקלאות יערנית -שתילת עצים במרווחים קבועים בהתאם למיכון החקלאי ,ההמלצה לרוחב שורת החד שנתיים הוא פי 2 מרוחב הקומביין. בשיטה זו יכול החקלאי להמשיך ולעבד את השטח באותה דרך עד שהעצים מתבגרים.

להמשך קריאה...

 

 

 

אגרוטכניקה למניעת תחרות

 

חקלאות יערנית מתוכננת לשימוש במיכון חקלאי לשימור קרקע לזריעה וקציר של דגנים שממשק אי פליחה ו לחירמוש עשבייה בין השורות. בכדי למנוע תחרות על דשן ומים יש לקיים גיזום שורשים החל מהשנה הראשונה בכדי "לחנך" את שורשי העצים לגדול לעומק ולהשאר בקווי הרצועה שלהם. במידת הצורך ובהתאם לצרכי העצים תפרש מערכת השקיה נפרדת לכל גידול.

חקלאות בת קיימא
חקלאות בת קיימא
חקלאות בת קיימא
סוקסציה מגד"ש למטע רב שכבתי
 

חברת השיא של המערכת החקלאית תהיה יער פתוח רב שכבתי. כדי לאפשר כניסה של אור שמש ומניעת תחרות. העצים במערכת ישתלו במרווחים גדולים בהתאם לרוחב המיכון החקלאי בכדי לאפשר את עיבוד השטח לגד"ש בשנים הראשונות. התפתחות המערכת החקלאית בזמן תשפיע גם על עבודת החקלאי וגם על מקורות ההכנסה. בשל מורכבות מערכת זו מומלץ לעבוד בשותפות חלקית או מלאה של חקלאי גד"ש, מטעים ומגדלי בעלי חיים לבשר.

יצירת מערכת סמביונטית של עצים שיחים בעלי חיים פטריות וחיידקים

 

מערכת חקלאות יערנית הינה מורכבת מגוונת ליצירת יחסי הדדיות בין כל הגורמים במערכת. המערכת מורכבת מעצי חופה גבוהים עצי פרי בינוניים עצים קושרי חנקן צמחים למספוא וחד שנתיים. חלק חשוב מהמערכת הוא שימוש בצמחים קושרי חנקן להעלאת פוריות הקרקע ללא הכנסת דשן חיצוני.